gledaliska-drustva

likovna-drustva

ostala-drustva

19. November 2020

Zbiranje ponudb za izvajalca računovodskih storitev

Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper objavlja

 

POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZBOR IZVAJALCA VODENJA RAČUNOVODSKIH IN KNJIGOVODSKIH STORITEV

 

Podatki za pripravo ponudbe:

- število prejetih faktur: do 10/mesec in knjiženje

- število izdanih faktur: cca 5/leto in knjiženje

- število obračunov plač: 1 (do največ 2 – javni delavec v 2021)/mesec + priprava vseh obrazcev in obračunov prispevkov;

- število obračunov potnih nalogov: do 10/leto

- število prejemkov iz naslova neobdavčljive dejavnosti: članarine, dotacije, donacije npr.: cca 45 članarin društev/leto

- število prejemkov iz naslova tržne dejavnosti (ki je obdavčljiva): vstopnine: cca. 600 prodanih vstopnic/leto;

- izvajanje plačilnega prometa: NE - vodenje osnovnih sredstev in obračun amortizacije, - priprava bilanc in letnih poročil,

- svetovanje: 2 uri/mesec.

 

Naprošamo vas, da vaši ponudbi, ki bo vključevala zgoraj navedene postavke, predložite tudi spisek referenc.

Datum pričetka vodenja računovodskih in knjigovodskih storitev: 1.1.2021 (Izdelava bilance za leto 2020 ni predmet tega razpisa).

Z izbranim izvajalcem bomo sklenili Pogodbo o sodelovanju za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja.

Vašo ponudbo pošljite v zaprti kuverti na naslov: ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV MESTNE OBČINE KOPER, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper; s pripisom: PONUDBA ZA RAČUNOVODSTVO. Upoštevane bodo vse pisne ponudbe, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 10.12.2020 (velja datum poštnega žiga).

 

2020_11_19_Razpis_računovodstvo.pdf

 

Splošne informacije

Zveza Kulturnih društev Mestne Občine Koper

Cesta Zore Perello Godina 3
6000 Koper
Slovenija

smart phone 031 339 708
mail zkd-mo.koper@siol.net

Transakcijski račun: 10100-0035473477
Davčna številka: 78531675
Matična številka: 5146291

logo mok

Predstavitev - ZKD MOK

Zveza kulturnih društev je zrasla iz bogate dediščine kulturnega delovanja delavsko prosvetnih društev Svoboda in Vzajemnost, prerasla najprej v Ljudske prosvete, nato v Zveze svobod in prosvetnih društev. Sodobno poimenovanje je pridobila na osnovi republiškega Zakona o društvih leta 1986.

 

Zakon je bil popravljen l. 1991, pomembna je izločitev političnega nadzora, nadzor pa je bil po novem dodeljen upravnemu organu skozi postopek registracije. Leta 1995 pa je bil sprejet nov Zakon o društvih, ki je prinesel današnje poimenovanje.

Več ...

Hitre informacije