gledaliska-drustva

likovna-drustva

ostala-drustva

07. Marec 2018

XXVII. Konferenca ZKD MOK

Datum: 01. 03. 2018

V A B I L O

na XXVII. redno KONFERENCO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV Mestne občine Koper,

 

ki bo v sredo, 14. marca 2018, ob 17. uri, v Zeleni dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, Staničev trg 1, Koper.

 

Predlagan dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti,
  2. izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in zapisnikarja;
  3. potrditev dnevnega reda,
  4. potrditev zapisnika XXVI. Konference ZKD MOK,
  5. predstavitev in obravnava poslovnega in finančnega poročila za leto  2017,
  6. poročilo Nadzornega odbora,
  7. potrditev poslovnega in finančnega poročila za leto 2017,
  8. plan dela 2018,
  9. razno.

                                                                                                                             Darija Krkoč l.r.

                                                                                                                                                       predsednica ZKD MO Koper

Splošne informacije

Zveza Kulturnih društev Mestne Občine Koper

Cesta Zore Perello Godina 3
6000 Koper
Slovenija

smart phone (05) 627 80 99
smart phone 041 738 957
page (05) 627 12 87
mail zkd-mo.koper@siol.net

Transakcijski račun: 10100-0035473477
Davčna številka: 78531675
Matična številka: 5146291

logo mok

Predstavitev - ZKD MOK

Zveza kulturnih društev je zrasla iz bogate dediščine kulturnega delovanja delavsko prosvetnih društev Svoboda in Vzajemnost, prerasla najprej v Ljudske prosvete, nato v Zveze svobod in prosvetnih društev. Sodobno poimenovanje je pridobila na osnovi republiškega Zakona o društvih leta 1986.

 

Zakon je bil popravljen l. 1991, pomembna je izločitev političnega nadzora, nadzor pa je bil po novem dodeljen upravnemu organu skozi postopek registracije. Leta 1995 pa je bil sprejet nov Zakon o društvih, ki je prinesel današnje poimenovanje.

Več ...

Hitre informacije