gledaliska-drustva

likovna-drustva

ostala-drustva

18. Januar 2016

Koprska camerata / Camerata Capodistriana - JAVNA RAZPRAVA: "KULTURNI PROSTOR" - Društvo prijateljev glasbe

Društvo prijateljev glasbe vabi na Koprsko camerato / Camerata Capodistriana - JAVNA RAZPRAVA: "KULTURNI PROSTOR"

 

v petek,22. 1. 2016, ob 18.00

v dvorani Pokrajinskega muzeja Koper 

 


Sogovorniki:
Anton Peršak – državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS 
Jadranka Plut – podpredsednica Asociacije, društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti

Veronika Brvar –  odgovorna urednica revije Glasna GMS

Neva Zajc –  predsednica Društva Primorski poletni festival, urednica za kulturo na Radiu Koper 

Borut Jerman  – koordinator strokovnega dela in podpredsednik KID PiNA

Helena Filipčič Gardina – predsednica Društva prijateljev glasbe

 

Moderator: Peter Beltram

 

Sodeluje: DPZ GŠ Koper pod vodstvom Maje Cilenšek

 

Tokrat vam v ciklu Amabile ponujamo niz akademij. Izraz »akademija« je imel v preteklosti več pomenov, saj je zaznamoval bodisi koncertni dogodek, bodisi združenje intelektualcev, kjer so prebirali literarna, filozofska in umetniška dela in se o njih pogovarjali. Tudi v Kopru, in sicer med letoma 1478 in 1806, beležimo šest akademij. Poleg uradnih akademij so obstajala tudi združenja oz. skupine podobno mislečih kulturnikov, ki so se občasno dobivali. Najbolj znana in tudi glasbeno aktivna je bila firenška camerata oz. Camerata Fiorentina iz druge polovice 16. stoletja.

Vabimo vas na šest dogodkov v okviru koprske camerate. Pripravili smo tri debatna druženja v obliki javnih razprav in tri koncerte.

 

Na prvi javni razpravi bodo razpravljavci skušali iz več zornih kotov osvetliti in preveriti prepričanje, da ima načrtovana, sistemsko urejena in primerno spodbujana kulturna ponudba mnogovrstne dolgoročne pozitivne razvojne učinke. Odprli bomo vprašanja kulturne ponudbe v javnem prostoru, opozorili na pomanjkanje javne službe za področje glasbene umetnosti v MOK, posegli v problematiko odnosa do kulture, na primeru dobrih praks iskali možne rešitve za izboljšanje trenutnega stanja.  

 

Vabljeni!

Splošne informacije

Zveza Kulturnih društev Mestne Občine Koper

Cesta Zore Perello Godina 3
6000 Koper
Slovenija

smart phone (05) 627 80 99
smart phone 041 738 957
page (05) 627 12 87
mail zkd-mo.koper@siol.net

Transakcijski račun: 10100-0035473477
Davčna številka: 78531675
Matična številka: 5146291

logo mok

Predstavitev - ZKD MOK

Zveza kulturnih društev je zrasla iz bogate dediščine kulturnega delovanja delavsko prosvetnih društev Svoboda in Vzajemnost, prerasla najprej v Ljudske prosvete, nato v Zveze svobod in prosvetnih društev. Sodobno poimenovanje je pridobila na osnovi republiškega Zakona o društvih leta 1986.

 

Zakon je bil popravljen l. 1991, pomembna je izločitev političnega nadzora, nadzor pa je bil po novem dodeljen upravnemu organu skozi postopek registracije. Leta 1995 pa je bil sprejet nov Zakon o društvih, ki je prinesel današnje poimenovanje.

Več ...

Hitre informacije