Kako postati član?

Kako postati član Zveze Kulturnih Društev MOK? Dodatne informacije in postopki za članstvo.

V Zvezo se lahko včlanijo že ustanovljena društva.

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične ali tri pravne osebe, ki na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi društva in temeljni akt.

Za ustanovitev društva je potrebno podati zahtevo za registracijo društva na upravni enoti (obrazec se dobi na upravni enoti, enako položnico za takso upravne enote), na območju katere bo sedež društva.

Zahtevi je potrebno priložiti:

  • zapisnik ustanovnega zbora, ki mora vsebovati kraj in čas ustanovnega občnega zbora, dokaz o navzočnosti vsaj treh ustanoviteljev, sklep o ustanovitvi društva, sklep o sprejemu statuta, sklep o izvolitvi organov; zapisnik mora podpisati zapisnikar ter dva overitelja;
  • dva izvoda statuta društva;
  • seznam ustanoviteljev z osebnimi podatki (osebno ime, EMŠO ali rojstni datum in spol, državljanstvo in naslov bivališča in njihovi lastnoročni podpisi);
  • naslov sedeža društva;
  • osebni podatki zastopnika društva (osebno ime, EMŠO ali rojstni datum in spol, državljanstvo in naslov bivališča.

Za včlanitev v zvezo pa je potrebno:

  • Poslati pismeno prošnjo z zeljo delovanja in združevanja v zvezi kjer je razviden sedež društva, zakoniti zastopnik, naslov, transakcijski račun;
  • Zapisnik ustanovnega zbora;
  • Pravilnik oz. statut društva;
  • Odločbo upravne enote o registraciji društva;
  • Podpisati pristopno izjavo;

Vlogo za sprejem v zvezo obravnava Predsedstvo ZKD MO Koper na svoji prvi seji in o tem obvesti društvo.

Splošne informacije

Zveza Kulturnih društev Mestne Občine Koper

Cesta Zore Perello Godina 3
6000 Koper
Slovenija

smart phone 031 339 708
mail zkd-mo.koper@siol.net

Transakcijski račun: 10100-0035473477
Davčna številka: 78531675
Matična številka: 5146291

logo mok

Predstavitev - ZKD MOK

Zveza kulturnih društev je zrasla iz bogate dediščine kulturnega delovanja delavsko prosvetnih društev Svoboda in Vzajemnost, prerasla najprej v Ljudske prosvete, nato v Zveze svobod in prosvetnih društev. Sodobno poimenovanje je pridobila na osnovi republiškega Zakona o društvih leta 1986.

 

Zakon je bil popravljen l. 1991, pomembna je izločitev političnega nadzora, nadzor pa je bil po novem dodeljen upravnemu organu skozi postopek registracije. Leta 1995 pa je bil sprejet nov Zakon o društvih, ki je prinesel današnje poimenovanje.

Več ...

Hitre informacije