Seznam društev

Glasbena društva

Glasbena društva

Glasba. Naj bo zapeta ali odigrana v najrazličnejših načinih in jezikih je vsem razumljiva in dostopna. Glasbena dejavnost je najmnožičnejša v naši zvezi in na Obali, saj zajema številne pevske zbore, komorne sestane in pihalne orkestre.

Gledališka društva

Gledališka društva

Gledališki amaterji so v naši občini resnični ljubitelji teatra. Resnost in zavedanje o lastni kreativni moči je vseskozi njihovo vodilo. V mnogih osnovnih in srednjih šolah se mladi preizkušajo v gledaliških skupinah, prav tako tudi odrasli. Ostali so le najbolj vztrajni.

Likovna

Likovna

Likovna ustvarjalnost je zaživela med mladimi v obliki likovnih, likovno-oblikovalnih in kiparskih delavnic, ki so prerasle v celoletne »šole«. Način dela omogoča predvsem individualiziran ustvarjalni pristop. Poleg mladih se tudi odrasli radi združujejo ob tovrstnem ustvarjanju.

Plesna društva

Plesna društva

Ples je govorica telesa in najbrž najstarejša oblika sporazumevanja. Je zagotovo najbolj množična kulturna usmeritev pri mladih. Potreba po gibanju, po ubranosti telesnega izraza je uresničena v programu plesnih studijev in v samostojnih mladinskih skupinah.

Folklorna društva

Folklorna društva

Folklorna dejavnost je najprej zaživela v osnovnih šolah in nato leta 1986 v obliki mladinske folklorna skupine, ki pa ji je hitro pošla sapa. Sledile so ji skupine odraslih folklornikov, vendar se vse niso ukoreninile, razen dveh, ki še danes nosita folklorne tradicije v naši občini.

Ostala društva

Ostala društva

Nekatera društva imajo zelo specifične cilje, druga odražajo interese domačega okolja. Občudovanja vreden je sleherni iz med ljubiteljev, ki svojo voljo, moč, energijo in ljubezen zapisuje v kulturnem snovanju in tako tke mozaik kultiviranosti n kulturne podobe krajine, ki nikoli ne potonejo v pozabo.

Društva v mirovanju

Društva v mirovanju

Seznam društev v mirovanju.

Splošne informacije

Zveza Kulturnih društev Mestne Občine Koper

Cesta Zore Perello Godina 3
6000 Koper
Slovenija

smart phone 031 339 708
mail zkd-mo.koper@siol.net

Transakcijski račun: 10100-0035473477
Davčna številka: 78531675
Matična številka: 5146291

logo mok

Predstavitev - ZKD MOK

Zveza kulturnih društev je zrasla iz bogate dediščine kulturnega delovanja delavsko prosvetnih društev Svoboda in Vzajemnost, prerasla najprej v Ljudske prosvete, nato v Zveze svobod in prosvetnih društev. Sodobno poimenovanje je pridobila na osnovi republiškega Zakona o društvih leta 1986.

 

Zakon je bil popravljen l. 1991, pomembna je izločitev političnega nadzora, nadzor pa je bil po novem dodeljen upravnemu organu skozi postopek registracije. Leta 1995 pa je bil sprejet nov Zakon o društvih, ki je prinesel današnje poimenovanje.

Več ...

Hitre informacije