MePZ Adriatic Hrvatini

Na letnem občnem zboru Kulturno-umetniškega društva Božidar Kolarič iz Hrvatinov, 18.9.1987, so bile med ostalim podane smernice za nadaljnje delo društva. Krajani so gradili kulturni dom in dogovorjeno je bilo, da bo do njegove otvoritve začel z delom pevski zbor, dramska sekcija ter folklorna skupina. Šestindvajset pevk in pevcev je imelo svojo prvo vajo 6.10.1987 v hrvatinski osnovni šoli, pod umetniškim vodstvom maestra ljubljanske Opere g. Vladimirja Koblerja.

Svoj prvi nastop je zbor imel 12.2.1988 v osnovni šoli, ki je tedaj imela edini primeren prostor za kulturne prireditve v Hrvatinih. S svojim prihodom v Hrvatine je Vladimir Kobler odločno posegel v razvoj in širitev kulturne dejavnosti v tem kraju, za kar je bil 23.12.1989 imenovan za častnega krajana Hrvatinov. Z njegovim posredovanjem je prišlo do tradicionalnega sodelovanja z ljubljansko Opero, kar je znatno popestrilo ponudbo v Hrvatinih in Kopru; 18.1.1991 se je zbor preimenoval v Mešani Pevski Zbor Adriatic.

Zborovodja: Mario Petvar

Predsednik društva:Andrej Vilhar

Leto nastanka: 1987

Kraj: Hrvatini, Občina Koper

Naslov društva: Hrvatini 146, 6280 Ankaran

Spletni naslov
http://www.slovensko-morje.net/?page=category&category_id=18

Splošne informacije

Zveza Kulturnih društev Mestne Občine Koper

Cesta Zore Perello Godina 3
6000 Koper
Slovenija

smart phone (05) 627 80 99
smart phone 041 738 957
page (05) 627 12 87
mail zkd-mo.koper@siol.net

Transakcijski račun: 10100-0035473477
Davčna številka: 78531675
Matična številka: 5146291

logo mok

Predstavitev - ZKD MOK

Zveza kulturnih društev je zrasla iz bogate dediščine kulturnega delovanja delavsko prosvetnih društev Svoboda in Vzajemnost, prerasla najprej v Ljudske prosvete, nato v Zveze svobod in prosvetnih društev. Sodobno poimenovanje je pridobila na osnovi republiškega Zakona o društvih leta 1986.

 

Zakon je bil popravljen l. 1991, pomembna je izločitev političnega nadzora, nadzor pa je bil po novem dodeljen upravnemu organu skozi postopek registracije. Leta 1995 pa je bil sprejet nov Zakon o društvih, ki je prinesel današnje poimenovanje.

Več ...

Hitre informacije