Pevski sestavi

Moški pevski zbor Cirila Kosmača Koper

O društvu

MoPZ Cirila Kosmača Koper je kulturno društvo, dejavnost društva je področje vokalne glasbe.

MoPZ Cirila Kosmača Koper je bil ustanovljen leta 1981. Trenutno šteje 9 pevcev. Vaje imajo v Osnovni šoli Antona Ukmarja na Markovcu, enkrat tedensko, ob sredah.

Kot večina zborov, tudi njihov zbor povezuje veselje do petja in druženja, z željo po ohranitvi bogate pevske kulturne dediščine. V programu ima priredbe slovenskih narodnih in ljudskih pesmi, kakor tudi bogato zakladnico slovenskih popevk. Izvaja tudi pesmi slovenske Istre, bogato zakladnico dalmatinskih pesmi in italijanske pesmi tega področja.

Zbor redno nastopa na reviji Primorska poje, prisoten je na kulturnih prireditvah, ki jih organizira MO Koper, kakor tudi na dobrodelnih koncertih in drugih pevskih srečanjih.

Od leta 2004 vodi zbor priznani glasbenik g. Miran Zadnik