Akademsko kulturno-umetniško društvo Kolo

O društvu

Akademsko kulturno-umetniško društvo KOLO je ustanovljeno novembra leta 2007 v Kopru. Aktivno deluje na področju ohranjanja in razvoja srbske kulturne dediščine na slovenski Obali, kot tudi drugih narodnosti Balkana.

V društvu AKUD KOLO je od samih začetkov aktivna folklorna sekcija, ki jo sestavlja osem skupin: tri otroške – “Pačići”, "Kolce" in “Školarci”, dve mladinski – mlajša in starejša, akademska, veteranska in rekreativna folklorna skupina. V društvu se ohranja tudi ljudsko petje skozi žensko in moško akademsko pevsko skupino, ter inštrumentalna glasba v izvedbi orkestra društva. 

Društvo Kolo je v preteklih letih organiziralo veliko število dogodkov, samostalne celovečerne koncerte, koncerte z drugimi folklornimi skupinami, festivale, gostovanja in potovanja, ter seminarje za ljudski ples in glasbo. Folklorniki so se predstavili na številnih festivalih doma in v tujini (Francija, Češka, Bolgarija, Italija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Srbija, Bosna in Hercegovina). S svojim raznolikim plesnim in glasbenim programom navdušujejo publiko povsod, kjer nastopijo. Program folklornih in pevskih skupin obsega koreografije ljudskega plesa in ljudske pesmi iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Hrvaške, Slovenije, kot tudi obalno-kraške regije. 

Posebna sekcija v društvu od l. 2009 je Šola srbskega jezika, književnosti, tradicije in kultureĆirilandija”, namenjena otrokom in mladostnikom. Šolo finansira Uprava za sodelovanje s Srbi v regiji in diaspori Ministrstva za zunanje zadeve Republike Srbije; zanjo pa skrbita profesorici Jadranka Beti in Nada Čupković.

Predsednik društva je Branko Bajić, podpredsednik pa Dalibor Samac. Člani predsedstva so Maja Pavlović, Jadranka Beti, Ružica Karanović in Milijana Žnidaršič. Umetniška vodja in ena od ustanoviteljev društva, je etnomuzikologinja in etnokoreologinja dr. Vesna Bajić Stojiljković.