Predstavitev ZKD MOK

Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper (ZKD MOK) je samostojno in nepridobitna organizacija, ki združuje kulturna in kulturno-umetniška društva na področju ljubiteljske kulture v koprski občini.

V ZKD MOK je trenutno včlanjenih 42 ljubiteljskih društev. Med njimi je največ pevskih zborov, orkestrov, pa tudi gledaliških, plesnih in folklornih skupin. 

V ZKD MOK si prizadevamo spodbujati in bogatiti kulturno življenje v naši lokalni skupnosti. Spodbujamo razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in težimo k strokovnim pristopom tudi na tem področju.