Predsednica ZKD MOK

Helena Brec Loredan

Tajništvo ZKD MOK

Anastasiya Pruyidze

Člani predsedstva

 • Anja Cijan
 • Tatjana Jercog
 • Klavdija Lukač Viler
 • Tamara Mikolič Južnič
 • Ingrid Poropat
 • Maja Valbert
 • Hermina Valenčič
 • Igor Zerbo 

Člani nadzornega odbora

 • Janko Boltar
 • Matej Bržan
 • Alfred Makor 

Člani častnega razsodišča

 • Sanja Đukić
 • Tatjana Baloh
 • Bojana Pahor
 • Milan Rejec
 • Slavica Jarkovič