Dobitniki plaket in priznanj ZKD MOK

Leto

Zlata plaketa

Leto

Srebrna plaketa

Leto

Bronasta plaketa

Leto

Priznanje za posebne dosežke

1988Leander Cunja 1988Maja Cetin 1988Verjanko Babič 2001OMV Istra Benz d.d. Koper
1988lstranova1988Mojca Lepej 1988Emil Belič 2001Tomos Koper
1988Janko Kleibencetl 1988Dario Gregorič 1988Ivan Funa2002MePZ Obala Koper - 25 let
1988Miran Kohek 1988Boris Kuret 1988Alojz Kobal 2002Obalni komorni orkester
1988Mirko Slosar 1988Polona Pribernik 1988Karel Palčič2002Bife IVA Škofije
1989Lutkovno gledališče Papilu1988Maja Štromar 1988Jože Sabadin 2002Italijanska skupnost
 Santori Santorio Koper
1989Darij Pobega 1989VAL-A1988Marčel Štok 2003Lovski pevski zbor Dekani - 30 let
1989Darinka Koce 1989Branko Cerkvenik 1988Irena Urbič-Matelič2004Kantadore - 10 let
1990Fontana1989Dario Marušič 1988Gvido Vatovec Karl 2004MePZ Brnistra - 10 let
1990Marko Vatovec 1989Klara Vatovec 1989Danilo Japelj 2004KD Mandrač - 15 let
1991Borut Logar1990KUD OŠ Anton Ukmar1989Olivij Krašovec2004KD Domovina Osp - 15 let
1991Sašo Stevović 1990KUD OŠ 1. tak. brig. NOVJ Dekani1989Alojz Lisa2004MePZ ZDU Koper - 20 let
1992Dario Marušič1990Nevija Benčina Smotlak 1989Lazar Prodan2004KD France Bevk Šmarje - 30 let
1992Sindija Šiško 1991Lutkovno gledališče Papilu1989Rafael Vidali 2004Nevenka Kariž - priznanje za pomoč
1994Mojca Lepej Ocepek 1991Lutko. skupina OŠ Hrvatini in Tatjana Kukanja1990Vera Črnigoj 2004Vilma Marc - priznanje za pomoč
1994Danilo Vodopivec 1991Gašper Tič 1990Stanko Jerkič 2004Ivan Plut - priznanje za pomoč
1995Emil Zonta 1991Maja Štromar 1990Atilij Kodarin2005MoPZ Cirila Kosmača Koper
1997Danijel Božič1991Jasmina Jelenčič 1990Marija Markočič 2005Oktet Škofije
1997MePZ Obala1991Maja Frančeškin1990Josip Muženič 2005KD Alojz Kocjančič
1998 Rožana Koštial 1991Dragan Gašič 1990Alida Raffone 2005RTV center Koper
1998Dramska skupina KD Domovina Osp1991Gorast Radojevič 1990Ana Sojak 2005Rižanski vodov 
1999Anton Baloh1991MeMPZ srednjih šol Koper1990Vera Vezovnik 2005Pizzeria Ražman Gračišče
2000Branko Bratož 1991Plesna skupina Spes Keli1988MePZ Tomos2006MePZ Obala Koper - 30 let
2000Štefka Bizajl 1991Pîhalni orkester Koper1991Eda Colja 2006KD Istrski grmič  Škofije -  100 let
2001Marija Knez1991Darja Krkoč1991Mirka Centa2008Darija Krkoč
2001Rafael Vidali1991Ivan Novak 1991Lucijan Glavina 2009Gostilna in Pizzeria Ražman
2003Mirjana Bonin1992Bojana Pečar  in Nives Peroša Plahutnik 1991Marko Alojzija2009Gostilna Jakomin Kubed
2003Fabio Vatovec1992skupina Pišćaci1992Ivan Colja 2010Mlinotest Kruh d.o.o
2004Pino Sabadin - KD Marezige1992Majda Šavle1992Marija Franca2010Vina Koper d.o.o
2004Rudolf Depointe - KD Marezige1992Edda Viler1992Danilo Milič2010Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
2004Albin Babič - KD Marezige1993Senija Geissa 1992Zdravko Mihec2010MoPZ Cirila Kosmača Koper - 30 let 
2004Zorka Podobnik1993FS Mandrač1992Ivan Novak 2010Godba na pihala Sv. Anton - 110 let
2004Mara Godnič - KD Mandrač1993Gledališka skupina Plejade1992Fabjo Vatovec 2010Pihalni orkester Koper - 30 let
2005Edi Bubnič1993Pihalni orkester Koper1992Andrej Vilhar 2011Viktor Rakar - posebno priznanje
2005Edita Frančiškin1994MePZ Obala1993Nevenka Furjan2012TŠKD Sv. Miklavž Gračišče - 10 let
2005lgor Degan1994OŠ Dušana Bordona1993Mara Godnič2012MoPZ Lopar - 15 let
2005Marjeta Kavalič1994Otr. FS A. Ukmarja1993Zorka Podobnik 2013Loredana in Ivo Ivančič
2005Marčel Štok1994Pihalni orkester Koper1993Pihalni orkester Marezige2013Dorjan Dariš
2005Peter Marancina1995Boris Babič 1994Renato Glavina 2013Plesno društvo Elite
2005Klavdij Sabadin1995Vesna Kumar  in Danijela Škergat Toškan 1994Drago Kodarin 2013Ivo Funa
2005Klavdij Plahuta1995MePZ Obala1994Franc Lampe 2013Vinko Zerbo
2006Milivoj Čotar1995Otr. FS OŠ D. Bordona1994Ivan Nabergoj 2013Luka Koper
2006Jožef Muženič-Pino1995Pihalni orkester Koper1994Virgilija in Ferucio Ražman2013Banka Koper
2007lvana Drozg1996FS Mandrač1995Rado Franc Golja 2014Gledališče Koper - priznanje ob 50. letnici
2007Milan Rejec1996MePZ Obala1995Just Kozlovič 2014MePZ Obala - 35 let
2007Ivan Tavčar1996Pihalni orkester Koper1995Bogomir Likon2014Lovski pevski zbor Dekani - 40 let
2007lvo Turk1997FS Mandrač Telmont1995Edvin Pohlen 2015KD Domovina Osp - 25 let
2008Maja Cilenšek1997MeMPZ srednjih šol Koper1996Vitan Čok2015ŽVS Dekleta s Škofij - 10 let
2009Danijela Škergat Toškan1997Pihalni orkester Koper1996Albin Babič 2015KD Alojz Kocjančič Puče - Koštabona - 20 let
2009Vlasta Jerman1997Pihalni orkester Marezige1996Slavko Plahuta 2016Viktorija Babič
2010Viktorija Pucer Štromar1998Pihalni orkester Rokava Marezige1996Pino Sabadin2016Valentina Bržan
2011APZ UP1998MePZ Obala1996Ivan Primožič 2016Ambrož Ažman
2011Gabrijela Dolinšek1998Pihalni orkester Koper1996Marta Rovan Bobič 2016Gašper Jerman
2012Mario Petvar1999FS Mandrač Telmont1996Vinko Zerbo2016Monika Babič
2012Boris Babič1999MePZ Obala1996Dijaški dom Koper2016MePZ Obalca
2013Andrej Vilhar1999Otr. FS OŠ D. Bordona1996Gimnazija Koper2016APZ UP
2013Ambrož Čopi1999Plesna skupina Elite1996OŠ JPV Koper2016Andrej Makor
2017Marija Funa1999Pihalni orkester Koper1997Esperij Černac 2016Sebastjan Vrhovnik
2017Ivo Funa2000FS Mandrač1997Jože Erzetič 2017MePZ Obalca
2018Armando Bržan2000Marjeta Kavalič 1997Marija Funa2017Sonja Mezgec
2018Esperij Černac2000Imelda Korytowski 1997Jože Grbec 2017Pihalni orkester Marezige
2018Klavdij Bržan2000Danijela Škergat Toškan1997Mila Legit 2017Pihalni orkester Sv. Anton
2021MoPZ Cirila Kosmača Koper - 40 let2000Ida Kogej 1997Miro Muha 2017APZ UP 
2021Pihalni orkester Koper - 40 let2000Graziella in Stane Jerič1997LPZ Dekani2017KD Domovina Osp


2000TD Slavnik Podgorje1997MePZ Maestral2017Darija Krkoč


2002PO Marezige1998Cvetka Birsa2017Marjetica Koper d.o.o


2002PO Koper1998Metka Kovač2018Rozana Mužica


2002Godba na pihala Sv. Anton1998Raimund Piciga 2018Franc Kramperšek


2002KD DOMOVINA Osp1998Anton Umek 2019KD Šavrini in anka Šavrinke


2002FS Skala Kubed1998Nevenka Vižintin 2019APZ UP


2002Otroški PZ CZV Koper1999Teodor Gregorič 2019MePZ Obala


2002Mladinski MePZ Gimnazije1999Armando Bržan 2020Tatjana Jercog


2002Oktet Škofije1999Mira Ganzitti 2022Kulturno društvo Kitarika


2002MePZ Obalca Koper1999Rudolf Deponte 2022Pihalni orkester Sv. Anton


2004KD Šavrini in anka Šavrinke1999Maja Cetin2004KD Mandrač Koper1999Ivan Hlastec2004MePZ Brnistra 1999Zorana Španjol 2004MePZ Adriatic Hrvatini1999Anton Romih2004MePZ Obalca Koper2000lvana Drozg 2005KD Skala Kubed2000Ivan Bordon 2005KD Mandrač, ljudske pevke2000lvan Škrlj2006KD Mandrač Koper2000Jordan Bembič 2006MePZ Obala Koper2000Vladislav Korošec2006MePZ Obalca Koper2000Danilo Vodopivec 2006MePZ Brnistra2000Marija Premrov 2006MePZ Adiatic Hrvatini2000Robert Prašnikar 2006ŽVS Korala2000Darja Krkoč2006Oktet Škofije2001Karel Udovič2007Pihalni orkester Marezige2001Rado Kocjančič2008MePZ Obala Koper2001Angela Kuhar2008MePZ Obalca Koper2001Zvezdan Fortuna2008KD Domovina Osp2001Zdenko Cotič2008PO Marezige2001Ženska pevska skupina Osp2008APZ Koper2001Godba na pihala SV.Anton2008Libris2001KD Marezige2008KD Madnrač Koper2002Franc Gorjanc - LPZ Dekani2009KD Domovina Osp2002Antonija Krkoč2009Pihalni orkester Marezige2002Franka Šavle2009MePZ Obala Koper2003Marino Terčič - LPZ Dekani2010Matjaž Skončnik2004Dragica Lipovšek - KS Pobegi2010Darija Krkoč2004Mira Grdina - KD Šavrini2010APZ UP Koper2004Viktor Rakar - KD Šavrini2010MePZ Obala Koper2004Marija Pavletič - MePZ DU2011Andreja Hrvatin2004Drago Pavletič - MePZ DU2011Edita Frančiškin2004Boris Babič - PO Marezige2011KD Mandrač, ljudske pevke2004Bržan Klavdij - LP2 Dekan2011MePZ Obala2004Petan Vladimir - MoPZ Cirila Kosmača  2012Pihalni orkester Koper2004Vid Furlan- MoPZ Cirila Kosmača2012KD Domovina Osp2004Mladen Stupar- KD Mandrač2012MePZ Obala Koper2004Stanka Mahne - KD Mandrač2012Akademski PZ Koper2004Ivan Furjan - KD Mandrač2012Nadja Mršnik2004Magdalena Domjo - KD Mandrač2012Valentina Šukljan2005Liljana IIič2012Darija Krkoč200SOndina Dariš2013Pihalni orkester Marezige2005Neva Babič2013MePZ Obalca Koper2005Darko Babič2013Godba na pihala Sv. Anton2006Zdravko Birsa 2013Pihalni orkester Koper2006Viljem Primožič 2013MePZ Obala Koper2006Gvido Prašnikar 2013APZ UP 2006Nikolaj Mohorčič 2014APZ UP2006Seljan Sonja 2014Pihalni orkester Marezige2006Edvin Toškan 2014Godba na pihala Sv. Anton2006Marino Kranjac 2014MePZ Obala Koper2006Roman Dariš 2016Zvezdan Fortuna2006Marjan Knez 2016Branko Deško2007Silvana Šavron2016Maja Šavle Blaškovič2007Jadranko Lonjić2017Pihalni orkester Koper2007Gvido Gržinič2018Klavdij Ugrin2008 Marko Kocjančič2018Slavko Kaligarič2008Zdravko Birsa 2019Rožana Kovač2008Bazilij Grzentič 

2008Ivan Levac 

2008Ivan Colja

2008Vili Primožič 

2008Ivan Hlastec

2008Nada Peroša

2008Klavdij Peroša

2008Mirko Slavec

2008Nadja Mršnik

2008Sorina Vovk

2008Plesno društvo Elite

2009Danijel Puklavec

2009Danica Lovrečič

2009Igor Hreščak

2009Edvin Brajnik

2009Sergej Škorja

2009Mirna Durakovič

2009Dean Bordon

2009Robi Jerman

2009Katica Murkovič

2009Vivijana Muženič

2009Mauro Muženič

2009Gorazd Golja

2009Albino Grižonič

2009Edo Rondič

2009Milan Kekič

2009Miranda Resinovič

2009Boris Piciga

2009Matjaž Toškan 

2010Alen Babič

2010Anamarija Kocjančič

2010Boris Ščuka

2010Dario Degrassi

2010Irena Cunja

2010Irena Likon

2010Irena Piciga

2010Janja Frenetič

2010Marino Dobrinja

2010Matija Čok

2010Niko Gorela

2010Ranka Golja

2010Robert Belič

2010Sandro Sambi

2010Slavica Kleibencetl

2010Sonja Gorjan

2010Tatjana Baloh

2011Nataša Primožič

2011Iztok Dobrinja

2011Karišij Bržan

2011Atilij Bembič

2011Aleš Bembič

2011Klavdij Bembič

2011Rino Dobrinja

2011Zdravko Sirotič

2011Tatjana Bordon Dobrinja

2011Klavdij Ugrin

2011Dragica Blagojevič

2011Nikolaj Peršič

2011Ivana Milka Pucer

2012Jože Marinac

2012Alma Viler

2012Breda Rejec 

2012Slavko Kaligarič

2012Stanko Mihalič

2012Franko Germanis

2012Tatjana Pavlovec

2012Irena Batista

2012Irena Cetin Lovšin

2013Mužika Sv. Lazar Boršt

2013Branko Deško

2013Josip Gardina

2013Drago Kozlovič

2013Miroslav Lazar

2013ŽPZ Pristan

2013Franka Andrejašič

2013Ivo Hrastić

2013Jadran Pišot

2013Špela Tič

2013Metka Krašovec

2013Ana Vitez

2013Obalni Komorni orkester

2014Bojan Vatovec

2014Eneja Baloh

2014Gledališka skupina Alojz Kocjančič
 Puče - Koštabona


2014Hermina Valenčič

2014Olga Kramer

2015Alenka Šturman

2016Skupina Valmarinke

2016Matjaž Skončnik

2016Valentina Šukljan

2017Nina Luša

2017Ingrid Poropat

2018Jože Sodržnik

2018Danilo Avgust Pucer

2018Karmen Bubnič

2018Gabrijel Križman

2018Nataša Kobal

2018Jana Tavčar

2018Uršula Ločniškar

2021MePZ Obalca - 20 let

2022Sonja Cergol 

2022ŽPZ Pristan - 20 let


Array
( [0] => Array ( [_id] => MongoDB\BSON\ObjectId Object ( [oid] => 64883b2f970552378e3e5e03 ) [title] => Pravilnik o podeljevanju odličij ZKD MOK [description] => Pravilnik o podeljevanju odličij zkd mok [category] => [author] => [fileName] => pravilnik-o-podeljevanju-odličij-zkd-mok.pdf [uri] => 202306/pravilnik-o-podeljevanju-odličij-zkd-mok.pdf [path] => 202306/ [size] => 212451 [date] => MongoDB\BSON\UTCDateTime Object ( [milliseconds] => 1686649647548 ) [type] => doc [ext] => pdf [updated] => MongoDB\BSON\UTCDateTime Object ( [milliseconds] => 1686649647548 ) )
)
1