Obvestila

PRIPOROČILA ZA OMEJEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV2 V SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTIH IN POVZETEK VELJAVNIH UKREPOV

 

POVZETEK AKTUALNEGA VLADNEGA ODLOKA

 (Posodobljeno: 8. 11. 2021) 

 

 Dragi ustvarjalci, dragi člani kulturnih društev!

 

V težki zdravstveni situaciji na JSKD presojamo, kako ohranjati dejavnosti v obdobju, ko se število okužb naglo zvišuje. Dokazali smo že, da lahko z vestnim izvajanjem zaščitnih ukrepov varno izpeljemo vaje, izobraževanja in prireditve, a zavedati se moramo, da se te možnosti v različnih dinamikah epidemije spreminjajo.

 

Delovanje ljubiteljske kulture želimo ohranjati čim dlje varno in odprto, ne da bi ob tem vplivali na širjenje epidemije, kar pa nam bo omogočilo le izjemno dosledno upoštevanje priporočil in ukrepov, za kar je potrebna velika odgovornost, premišljenost in pazljivost vsakega posameznika in skupine.

 

Delovanje ljubiteljske kulture je možno tudi ob tolmačenju novih ukrepov (podrobnejši povzetek zadnjega odloka najdete spodaj), želimo pa, da z vajami in prireditvami nadaljujete le, če imate resen namen in možnosti strogo upoštevati pogoje PCT in druga priporočila.

 

Hvala vsem, ki pri tem pomagate!

 Vaš JSKD

 __________________________

 

V Uradnem listu je od 6. 11. 2021 objavljen nov odlok o ukrepih za preprečevanje epidemije, je začel veljati v ponedeljek 8. 11. 2021.

Besedilo odloka:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3459/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19

 

Povzemamo mesta, ki jih je treba upoštevati pri delovanju kulturnih društev, pripravi javnih kulturnih prireditev in izobraževanj.

 

ZBIRANJA

 

Začasno je prepovedano zbiranje (druženje) ljudi, dovoljeno pa je:

- za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva;

- na organiziranih javnih shodih/prireditvah pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, ob pogoju PCT, ki se ga obvezno preverja ob vstopu, in medosebni razdalji vsaj 1,5 m.

 

Povzetek iz zakona o javnih zbiranjih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1455):

Javna prireditev je organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, izobraževalne … aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Organizirana prireditev je tista, pri kateri organizator razglaša (javno oglašuje) oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oz. vabili tistim, ki naj se prireditve udeležijo. Prijava prireditev, ki jih organizirajo društva ter druge organizacije v zvezi z opravljanjem svoje dejavnostini potrebna.

 

Glede na zapisano so glasbene, gledališke, plesne idr. vaje kulturnih društev torej dovoljene, ob tem pa poudarjamo, naj člani društev dosledno izpolnjujejo in preverjajo pogoj PCT, in sicer s skeniranjem QR kod ob vstopu v vadbene prostore (s čimer hkrati evidentirajo tudi število prisotnih). Več o ustreznosti pogoja PCT spodaj.

Ponovno apeliramo tudi, da je zaradi velikega števila okužb potrebna izjemna previdnost, naj na vaje prihajajo samo zdravi udeleženci, društva naj vodijo listo prisotnosti in imajo urejene medsebojne izjave, da zaščitijo odgovorno osebo. Dosledno naj upoštevajo dolžino posameznih delov vaj z odmori, prezračevanje, nošenje mask idr. priporočila, ki smo jih pred časom pripravili tudi v obliki infografik. Priporočamo, da infografike obesite na čim vidnejša mesta.

 

JAVNE KULTURNE PRIREDITVE

 

- niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi ustreznih zaščitnih mask (kirurške ali FFP2), pri čemer mora biti med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT, ki se ga obvezno preverja ob vstopu

- strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih kulturnih prireditvah nista dovoljena

 

PRIPOROČILO ZA JSKD DOGODKE: 

- odlok torej omogoča, da še vedno izvajamo prireditve pod ustreznimi pogoji, nujno pa je zagotoviti:

- da se pri velikih dogodkih skupine med seboj ne mešajo

- da je na voljo dovolj garderobnih in toaletnih prostorov

- če je na voljo dovolj velik prostor, naj bosta med obiskovalci 2 prosti sedišči (fiksna sedišča so sedišča, ki jih med prireditvijo ne prestavljamo; v prostorih, kjer postavimo stole, naj bo med njimi torej ustrezno velik razmik, najmanj 1,5 m)

- pogostitve niso dovoljene, razen če so izpeljane v gostinskih lokalih pod pogoji, navedenimi zanje

 

 PCT POGOJ IN NAČIN PREVERJANJA POGOJA

 

- osebe morajo poleg dokazila pokazati tudi veljaven osebni dokument

- izpolnjevanje pogoja velja za starejše od 12 let

Ustrezna PCT dokazila za vaje in prireditve:

- digitalno COVID potrdilo v digitalni ali papirnati obliki s kodo QR

- ustrezno dokazilo o cepljenju zoper COVID-19

- ustrezno dokazilo o prebolelosti

- negativni rezultat testa PCR (72 ur) ali uradnega testa HAG (48 ur; ponovno brezplačno množično testiranje)

- kot dokazilo pri kulturnih dejavnostih (vajah, izobraževanjih …) za odrasle ne velja več rezultat presejalnega samotestiranja, velja le v primeru obšolskih dejavnosti za osnovnošolce in dijake v ustreznih rednih periodah (48 ur), ki morajo s seboj imeti evidenčni list z datumi samotestiranj in podpisi odgovorne osebe

 

MASKE

 

- ustrezne zaščitne maske so kirurške maske ali maske tipa FFP2:

kirurška:                                            FFP2:

                             

 obvezne:

- pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, na prostem pri razdalji manj kot 1,5 metra in v osebnih vozilih, 

niso obvezne:

- za člane istega gospodinjstva, otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 

- govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre

- nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah

- osebe, ki izvajajo športno vadbo

- učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta

 Priporočilo JSKD: 

- maske naj člani društev nosijo pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih prostorih, 

- med samo vajo pri razdalji vsaj 1,5 m in na svojih mestih niso obvezne (po zgledu športne vadbe in glasbenih šol), so pa, če je le mogoče, priporočljive, saj pomembno zmanjšujejo tveganje prenosa okužb.