Obvestila

Prejemniki odličij ZKD MOK za leto 2023

trzr

Plaketo za izjemne dosežke v letu 2023 prejme: Mešani pevski zbor Obala Koper.

Mešani pevski zbor Obala Koper združuje primorske pevke in pevce že od leta 1977. Skoraj 400 članov se je v tem času sprehodilo skozi vrste zbora Obala, s skupnim muziciranjem in ob poustvarjanju širokega zborovskega repertoarja različnih obdobij in skladateljev pa posegajo po najvišjih uvrstitvah na domačih, mednarodnih in tujih pevskih tekmovanjih. Tudi v letu 2023 je zbor dosegel zavidljive dosežke. MePZ Obala je na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov Musica Eterna v Rimu pod vodstvo zborovodje Andreja Makorja osvojil kar tri zlate plakete in Grand Prix veliko nagrado tekmovanja, na kateremu tekmujejo pevski zbori iz različnih držav. Na regijskem tekmovanje odraslih pevskih zborov v Postojni pa je Mešani pevski zbor Obala v letu 2023 dosegel Zlato priznanje in bil z odliko imenovan za najboljšo izvedbo renesančne skladbe, najboljši izbor programa in najboljši zbor regijskega tekmovanja.

 

Priznanje ZKD MOK za posebne dosežke v letu 2023 prejme: Pihalni orkester Koper

Pihalni orkester Koper je bil ustanovljen decembra 1981. Iz majhne skupine okrog tridesetih godbenikov, ki so si sami udarniško uredili prvi godbeni dom, je zrasel v velik pihalni orkester v simfonični zasedbi. Do danes so godbeniki Pihalnega orkestra Koper zaigrali na skoraj 900 nastopih ter vseskozi veliko pozornost namenjali ohranjanju glasbene identitete Slovenske Istre. Uspešno so nastopili tudi na številnih domačih in tujih tekmovanjih, nazadnje na Tekmovanju Zveze slovenskih godb 2023 v Krškem pod taktirko dirigenta Borisa Benčiča, kjer so v drugi kategoriji osvojili Zlato plaketo s posebno pohvalo in prehod v 1. težavnostno stopnjo s katero se je orkester pridružil najboljšim pihalnim orkestrom v slovenskem prostoru.                                                                                                                                                            

 

Priznanje ZKD MOK za posebne dosežke v letu 2023 prejme: Pihalni orkester Marezige

Slogan »Prijatelji ustvarjamo glasbo in glasba prijatelje« povezuje godbenike Pihalnega orkestra Marezige že od leta 1906, kot priča prvi pisni vir, ki omenja Marežgansko godbo. Pihalni orkester je del življenja in tradicije Marezig in taka dediščina se prenaša iz roda v rod. Štejejo že več kot 65 članov vseh generacij, med katerimi zadnja leta prevladujejo mladi godbeniki. Orkester z leti ne ohranja le kulturne tradicije, ampak se tudi razvija, zato novejši repertoar vsebuje vedno več zahtevnejših skladb slovenskih in tujih avtorjev. Udeležujejo se tekmovanj tako na državni kakor na mednarodni ravni. Nazadnje so se pod vodstvom dirigenta Andraža Cenciča udeležili Tekmovanja Zveze slovenskih godb 2023 v Krškem in v drugi težavnostni stopnji osvojili Zlato plaketo.

 

Priznanje za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture prejme: Nekdanji odbor Glasbenega društva Obalni komorni orkester

Obalni komorni orkester je bil ustanovljen leta 1983 in je nastal na pobudo nekdanjih učencev godalnih oddelkov obalnih glasbenih šol. Orkester poleg klasične glasbe posega tudi po ostalih glasbenih zvrsteh in že štiri desetletja pomembno sooblikuje kulturno življenje v štirih obalnih občinah in širše. Priznanje za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture prejmejo nekdanje zaslužene članice upravnega odbora: Irena Cetin Lovšin, Maja Blaškovič Šavle in Irena Batista in Obalni komorni orkester, ki je v letu 2023 beležil 40. let delovanja, se lahko za uspešnost administrativnega, operativnega in za članstvo navdihujočega vodstvenega delovanja zahvali prav članicam nekdanjega Upravnega odbora društva, ki so svoje funkcije opravljale skozi vsa obdobja, ko je orkester deloval pod vodstvom različnih dirigentov.

Zaradi današnje odsotnosti članice Irene Cetin Lovšin ji bodo le-to predstavniki Zveze izročili naknadno.

 

Priznanje za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture prejme: Mag. Sonja Mezgec

Sonja Mezgec v Mešanem pevskem zboru Brnistra kot umetniška vodja in zborovodja deluje že 11 let. S svojim predanim prostovoljnim delom je pomembno prispevala h kakovosti delovanja društva in spodbujala delovanje ljubiteljske kulture na celotnem območju Mestne občine Koper in Slovenske Istre. V teh letih je s svojimi inovativnimi tehnikami v pedagoških prijemih dosegla, da je zbor napredoval in se vseskozi kakovostno razvijal. Sonja Mezgec je poleg pedagoškega dela z zborom urila tudi svoje skladateljske sposobnosti, saj je v teh letih spisala kar nekaj aranžmajev in povsem nove glasbe za pesmi, za katere so besedila prispevali različni avtorji.

 

Priznanje za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture prejme: dr. Vesna Bajić Stojilković

Vesna Bajić Stojilković je umetniška vodja in ustanoviteljica Akademskega kulturno-umetniškega društva Kolo, ki že od ustanovitve v letu 2007 uspešno in kontinuirano deluje na področju kulture in ohranjanja srbske kulturne dediščine tako doma, kot tudi v tujini. Kot etnomuzikologinja in etnokoreologinja je že vrsto let članica mednarodnih združenj za tradicijsko glasbo in ples. S svojim 15-letnim ustvarjanjem, umetniškim vodenjem, pedagoškim in mentorskim, kot tudi organizacijskim delom, je razvijala in bogatila programske zvrsti in kakovostne izvedbe programov ne samo v okviru delovanja društva AKUD Kolo, temveč tudi na širšem področju ljubiteljske kulture v Sloveniji in v tujini.