Postani član ZKD

Kako postati član Zveze Kulturnih Društev MOK? Dodatne informacije in postopki za članstvo.

V Zvezo se lahko včlanijo že ustanovljena društva.

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične ali tri pravne osebe, ki na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi društva in temeljni akt.

Za ustanovitev društva je potrebno podati zahtevo za registracijo društva na upravni enoti (obrazec se dobi na upravni enoti, enako položnico za takso upravne enote), na območju katere bo sedež društva.

Zahtevi je potrebno priložiti:

  • zapisnik ustanovnega zbora, ki mora vsebovati kraj in čas ustanovnega občnega zbora, dokaz o navzočnosti vsaj treh ustanoviteljev, sklep o ustanovitvi društva, sklep o sprejemu statuta, sklep o izvolitvi organov; zapisnik mora podpisati zapisnikar ter dva overitelja;
  • dva izvoda statuta društva;
  • seznam ustanoviteljev z osebnimi podatki (osebno ime, EMŠO ali rojstni datum in spol, državljanstvo in naslov bivališča in njihovi lastnoročni podpisi);
  • naslov sedeža društva;
  • osebni podatki zastopnika društva (osebno ime, EMŠO ali rojstni datum in spol, državljanstvo in naslov bivališča.

Za včlanitev v zvezo pa je potrebno:

  • Poslati pismeno prošnjo z zeljo delovanja in združevanja v zvezi kjer je razviden sedež društva, zakoniti zastopnik, naslov, transakcijski račun;
  • Zapisnik ustanovnega zbora;
  • Pravilnik oz. statut društva;
  • Odločbo upravne enote o registraciji društva;
  • Podpisati pristopno izjavo;

Vlogo za sprejem v zvezo obravnava Predsedstvo ZKD MO Koper na svoji prvi seji in o tem obvesti društvo.