Kulturno društvo France Bevk Šmarje

O društvu

Kulturno društvo (Branik) je bilo ustanovljeno 1883 ter s kratkimi prekinitvami deluje še dandanes. Od 1974 pod nazivom KD F. Bevk Šmarje (2024 bo slavilo 50.obletnico).

V okviru društva deluje več skupin.

- Vokalno instrumentalna skupina "Moja mati kuha kafe"

- Moška pevska skupina, vodi jo Vladislav Korošec

- Krožek šivanja narodnih noš,  ki ga vodi Ljuba Vrtovec Pribac

 Priznanja: 1975 KS Šmarje, 1976 Obalne konference SZDL, 1977 Plaketo Zveze vojaških starešin Koper, 1978 Priznanje SZDL Šmarje, 1979 Priznanje OŠ Šmarje, Priznanje za izvedbo PP 1984, Priznanje za sodelovanje na Taboru v Šentvidu pri Stični 1985, Zlato plaketo ZKO Koper za posebne dosežke 1988, Priznanje Narodnog sveučilišča Poreč 1989, Priznanje za sodelovanje KD Bratstvo Marušići 1990, Priznanje ZKO Koper ob 20.obletnici društva, Srebrno plaketo MOK 1999 ob 25.obletnici delovanja, Najvišje priznanje KS Šmarje ob 35.obletnici delovanja društva 2009, Priznanje TD Šmarje za dolgoletno uspešno sodelovanje 2016.