Ostala društva

Kulturno društvo Istrski grmič Škofije

O društvu

Kulturno društvo Istrski grmič Škofije – društvo z bogato tradicijo in pestro dejavnostjo. V okviru društva delujejo: Ženska vokalna skupina Dekleta s Škofij, Valmarinke, Gledališka skupina mladih, Recitacijsko gledališka skupina odraslih in Domoznanska sekcija.

Kulturno društvo Istrski grmič Škofije je bilo ustanovljeno leta 1907. Delovanje društva je bilo prekinjeno med obema svetovnima vojnama. Ponovno se je osnovalo leta 1956. V naslednjih obdobjih je Istrski grmič doživljal plodna in sušna obdobja, odvisna od zavzetosti posameznikov in odprtosti domačega okolja. Zadnjih 35 let deluje neprekinjeno. Zvrstili so se številni glasbeni in literarni večeri z znanimi glasbeniki, pesniki in pisatelji ter domačimi ustvarjalci, potopisna predavanja, narečni večeri in odprtja likovnih razstav. Društvo prireja praznovanja ob pomembnih jubilejih društva in domačega kraja. Odmevne so bile prireditve ob 100. in 110. obletnici ustanovitve  društva in slavje ob 100. in 110. obletnici rojstva  rojaka ,akademskega slikarja Hermana Pečariča. Na predlog društva se po njem imenuje tudi večnamenska dvorana v Zadružnem domu na Sp. Škofijah. Društvo sodeluje z domačimi  in drugimi sorodnimi društvi ter s slovenskimi društvi v zamejstvu. Sedanji člani si prizadevajo ohranjati vrednote, ki so jih gojili že člani ustanovnega društva: ljubezen do domovine, lepe slovenske besede in pesmi, ohranjanje kulturne dediščine, spoznavanje kultur drugih narodov. V društvu spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in prenašajo kulturne vrednote na mlajše rodove. Prizadevajo si oblikovati pestro in zanimivo ponudbo kulturnih in družabnih dogodkov v domačem kraju, radi pa gostujejo tudi drugod.