Pevski sestavi

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem

O društvu

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP) deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) vse od ustanovitve leta 2004.

V zboru poje približno 40 študentk in študentov Univerze na Primorskem (UP) ter drugih zborovskih zanesenjakov. Od ustanovitve ga vodi dirigent Ambrož Čopi, pri vodenju zbora pa mu pomaga asistentka dirigenta Andreja Tomažič Hrvatin. V začetku 16. sezone je k zborovskim uspehom vidno pripomogla tudi asistentka dirigenta Lara Willewaldt. V enajsti in dvanajsti sezoni je zbor deloval pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana.

 Zbor posega v vse glasbene zvrsti in stile, od renesanse pa vse do današnjih dni. Posebno pozornost namenja izvedbam skladb primorskih skladateljev, v repertoar pa umešča tudi redkeje izvajana dela iz svetovne zakladnice in novitete mlajše generacije. Z naročanjem in izvedbami novih skladb APZ UP nenehno spodbuja k nastajanju novih dosežkov na vokalnem področju in bogati nacionalno zakladnico vokalne glasbe. V vseh dosedanjih sezonah delovanja se je izkazal kot pomemben kulturni ambasador Univerze na Primorskem in Slovenije ter promotor nove umetnosti tako na koncertnih prizoriščih kot tudi s pomembnim arhivskim prispevkom novih del na kar 8 zgoščenkah, ki pričajo o vsebinski izjemnosti projektov APZ UP. V svojih projektih združuje primorske glasbenike in sodeluje z različnimi domačimi in tujimi zbori, z neprofitno organizacijo kakovostnih koncertov mednarodnega cikla vokalne in instrumentalne glasbe Simfonic voices pa že 12. leto pomembno sooblikuje kulturno ponudbo na Slovenski obali.

 Akademski pevski zbor UP je predlani obeležil pomemben jubilej. 15 let mogoče ni veliko, je pa vsekakor glede na dosežke, organizacijsko dejavnost in spodbude pomembno obdobje za Koper in univerzitetni prostor. V letošnjem letu nadaljuje že s svojo 17. sezono delovanja. 

APZ UP sodi med pomembne sooblikovalce kulturnega življenja na Obali in tudi širše. S svojo vizijo spodbuja k nastajanju novih skladb, ki jih že vrsto let promovira doma in v tujini. Sodelovanje z založbo ASTRUM in založnikom Vitom Primožičem omogoča izvedbo nastalih del tudi domačim izvajalcem in zborom iz tujine. Tako je vrsta skladateljev mlade generacije svojo prepoznavnost v tujini pridobila ravno s predstavitvami APZ UP na festivalih in tekmovanjih širom po svetu. 

Novost, ki jo je APZ Univerze na Primorskem predstavil pred dvema letoma, in sicer pred tednom Univerze na Primorskem (14.–17. marec 2019), je bil 1. mednarodni mladinski zborovski festival »AEGIS CARMINIS«, mednarodni festival zborovske glasbe 20. in 21. stoletja, v okviru katerega so se zvrstila kar tri tekmovanja: mednarodno tekmovanje zborovskih dirigentov, mednarodno tekmovanje pevskih zborov in skladateljski natečaj za nove zborovske skladbe. Šlo je za izjemen mednarodni projekt, ki je veliko odmevnosti in prepoznavnosti pridobil že ob prvi ediciji in ga bo zbor bienalno organiziral. 2. mednarodni mladinski zborovski festival »AEGIS CARMINIS« .

 Visoka kakovost koncertov pomembno vpliva na razvoj tako zborovske, še posebej pa orkestralne glasbe na Obali. Kot pod dejavnost cikla Simfonic voices je zbor v lanski sezoni organiziral projekt-festival mednarodne sodobne glasbe Aegis carminis, ki s svojimi izobraževalnimi koncertnimi in tekmovalnimi vsebinami vsekakor sodi med elitne dogodke v Sloveniji in Evropi. V letu 2018 pa je zbor prvič pristopil tudi s ponudbo mednarodnega festivala SANCTI NAZARII kot podporo postavitvi kora za pridobitev novih orgel v Stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kopru, ki bodo prenešene iz Tonhalle, iz Švice. Gre za pomembno pridobitev v slovenskem prostoru, ki bo omogočala vrhunske izvedbe vokalne glasbe v kombinaciji z orglami in orkestrom. Projektu so pristopili tudi drugi tuji organizatorji, ki so s svojo soudeležbo pri projektu omogočali izvedbo vokalno-instrumentalnih del v tistem letu. Organizacija prireditev v okviru omenjenih aktivnosti je vsekakor edinstven primer v Sloveniji, ki s svojo kvaliteto in raznovrstnostjo ponudbe decentralizira glasbeno ponudbo v Sloveniji, najvidnejše slovenske projekte pa predstavlja tudi na Obali. 

 Zbor redno koncertira po Sloveniji in v tujini. S kvaliteto izvedb in programsko usmeritvijo v svojem 17-letnem obdobju delovanja se je z izjemnimi uspehi dokazal na domačih in tujih tekmovanjih, kjer je prejel več prvih mest in zlatih plaket: državno zborovsko tekmovanje Naša pesem v Mariboru, kjer je pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija prejel štiri zlate plakete v mešani zasedbi (2014, 2012, 2010, 2007) in eno zlato v ženski zasedbi (2014), v dvanajsti sezoni (2016) pa pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana srebrno plaketo v mešani zasedbi. Na regijskih tekmovanjih odraslih pevskih zasedb je prejel kar tri zlata priznanja z odliko, in sicer dvakrat v Postojni (2011 pod vodstvom asistentke dirigenta Andreje Tomažič Hrvatin, 2015 pa pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana), leta 2019 pa pod vodstvom asistentke dirigenta Lare Willewaldt v Kočevju.

Več prvih mest in zlatih plaket je dosegel tudi na mednarodnih zborovskih tekmovanjih: Krakov (2017) pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija, Paralia (2016) in Herceg Novi (2015) pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana, Derry (2014), Istanbul (2014), Prijedor (2013), Milazzo (2013), Split (2012), Vilna (2012), Ohrid (2011), Cantonigròs (2011), Varna (2008), Prèveza (2006) pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija). Kot finalist je leta 2009 nastopil na tekmovanju za Veliko nagrado Evrope v zborovskem petju v francoskem Toursu.

V vseh teh letih je bil povabljen tudi na mnoge zborovske festivale. Pred zaključkom 15. sezone, julija 2019, se je udeležil mednarodnega festivala zborovske glasbe v Rimu, kjer je z dvema koncertoma predstavil svojo uspešno dejavnost in promoviral slovensko ustvarjalnost, nato pa še festivala Bled s celovečernim koncertom v cerkvi sv. Martina.

 Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je zboru za izjemne dosežke leta 2010 podelilo naziv status društva v javnem interesu. V vseh teh letih je prejel kar nekaj nagrad, priznanj in plaket, med drugimi v letu 2016 Gallusovo plaketo, najvišje priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD RS) za področje glasbene dejavnosti, v letu 2015 od Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper (ZKD MOK) srebrno plaketo in priznanje za izredne dosežke v preteklem letu, v maju 2015 tako od Mestne občine Koper (MOK) kot od JSKD RS nagrado za desetletno uspešno delovanje, v istem letu plaketo za izjemne uspehe v omenjenem letu s strani Univerze na Primorskem (UP), leta 2014 priznanje z veliko plaketo Mestne občine Koper, leta 2012 pa zlato plaketo Zveze kulturnih društev MOK.

 V svojem 17-letnem obdobju delovanja je Akademski pevski zbor UP izdal že osem zgoščenk. Leta 2008 je izdal svojo prvo, APZ UP - v živo, s posnetki skladb v živo. Zbral jih je na koncertih v prvih treh letih ustvarjanja. Na naslednji, Mysterium, so izbrane skladbe četrte in pete sezone. Zgoščenka je bila izdana spomladi leta 2010. Sodelovanje z etno skupino Vruja je predstavljeno na zgoščenki Istriantico, četrta zgoščenka Mozaiki pa vsebuje izbrane skladbe koncertov in tekmovanj iz istega obdobja (2010–2012). V letu 2014 peta izdana zgoščenka Tebe pojem predstavlja inovativno vsebino skladb primorskih skladateljev s sakralno-pravoslavno vsebino, pri čemer je pomembno vedeti, da je edina zgoščenka s tovrstno glasbo v Sloveniji. Šesta zgoščenka Sonority je darilo pevcem APZ UP ob njihovi 10. obletnici delovanja in skupek posnetkov skladb dveh, za zbor zelo uspešnih, sezon (2012/2013 in 2013/2014). Na njej je vrsta skladb, ki jih je zbor izvedel prvič, nekatere so bile prvič izvedene tudi v Sloveniji. Program obsega skladbe, ki so zapete v osmih različnih jezikih, in skuša predstaviti mlado primorsko glasbeno tvornost. Sedma zgoščenka Fantazije, izdana ob koncu leta 2014, je prva avtorska zgoščenka enega najbolj izvajanih avtorjev najmlajše skladateljske generacije v slovenskem prostoru in nekdanjega APZ-jevca, Andreja Makorja. Zgoščenka ni le cvetober skladb enega trenutno najbolj iskanih zborovskih skladateljev v Sloveniji, temveč je hkrati tudi celostna predstavitev zasedb na Obali (Mladinski pevski zbor Glasbene šole Koper, Mešani pevski zbor Gimnazije Koper, Mešani pevski zbor Obala in APZ UP). Leta 2019 je zbor k omenjeni zbirki zgoščenk dodal še osmo, ki so ji nadeli ime LUX (luč) - sodobna sakralna glasba slovenskih skladateljev. Vsa dela na njej tvorijo krščansko zgodbo o svetlobi in temi. Zbor se jih je naučil, izvedel in posnel v zadnjih treh sezonah. Večina je napisanih in posvečenih prav APZ-ju, ki je dela pod vodstvom Ambroža Čopija tudi prvič izvedel.