Ostala društva

Društvo Pristan

O društvu

Društvo Pristan – univerza za tretje življenjsko obdobje Koper združuje generacijo prostovoljno učečih se, kar se da zvedavih upokojencev Mestne občine Koper.

To je izjemno dejavno društvo, ki svojim članom že več kot 20 let ponuja številne in raznolike izobraževalne programe: učenje jezikov, družboslovje, naravoslovje, umetnostno področje, računalništvo, gibanje /pohodništvo, telovadba, joga, potovanja za lepim, izlete, literarne večere, predavanja, srečanja, svečanosti, druženje…Dobršen del tega obsežnega programa zaobsegajo tudi kulturne dejavnosti. 

Ženski pevski zbor Pristan, UTŽO Koper

Zbor odlikuje ubrano petje in neugnana ženska energija. V povprečju je imel letno vsaj 18 nastopov na številnih društvenih dogodkih: razstave, literarni večeri, občni zbori, zaključne prireditve, samostojni koncerti. Z dobrim prepevanjem se je uveljavil tudi v občinskem in širšem slovenskem prostoru: revije pevskih zborov na občinskem, pokrajinskem in državnem nivoju, srečanja na občinskem, državnem in meddržavnem nivoju, gostovanja doma in čez mejo. Zbor je dobitnik bronastega priznanja ZKD MOK. ŽePZ Pristan je imel srečno roko pri izbiri zborovodij: Maja Cetin, Slavica Kleibenzettl, Marko Kocjančič, 8 let Eliana Humar in 4 leta Eneja Baloh. Vsak od njih je v zboru in njegovem petju pustil svoj poseben pečat, vreden hvaležnega spomina. 

Bralni krožek 

Pokriva področje literature in odkriva katere knjige se berejo danes, kaj nas pri tem osrečuje in spodbuja bralno rast, kaj je novega na knjižnih policah in kateri avtorji so prepričljivi. 

 V bralnem krožku aktivno berejo, opisujejo, pripovedujejo, zapisujejo in živahno razpravljajo. Navezali so tudi stike s somišljeniki v podobnih krožkih. Prebrali so kar precej zahtevnih čtiv, knjižnih uspešnic, poezij in tudi pravljic. Za zaključno prireditev pripravijo predstavitev na temo prebrane knjige, na literarnih večerih pa najraje predstavijo ustvarjalce - člane društva. Predvsem pa so stkali medsebojno navezanost in veliko ustvarjalne energije. Njihova dejavnost tudi med počitnicami ne usahne, saj verjamejo, da kar ti je ljubo ne utruja in ne potrebuje počitka, temveč te žlahtni. 

Likovni krožki

So najstarejša dejavnost društva. V teh letih je zanimanje zanje vedno večje, organizirani so na treh nivojih in iz leta v leto je napredovanje tečajnikov v tehnični in ekspresivni dovršenosti. Redno se udeležujejo Ex tempor, posebno koprskega, kjer dobivajo likovniki priznanja in nagrade. Aktivni so tudi na natečajih Zlate palete DLUS, kjer že nekaj let prejemamo pohvale, certifikate in ne nazadnje, v letu 2012 tudi Zlato paleto za sliko avtorice Irene Furlanič. So dobitniki bronastega priznanja ZKD MOK.

Nekateri tečajniki se dodatno izobražujejo, drugi so že imeli svoje osebne razstave v Kopru in okolici. V svoji učilnici pa redno postavljajo razstave svojih del.

 Umetnostna zgodovina

Ta krožek je pritegne veliko članov, saj združuje kar dve področji: zgodovino in umetnost – veličino preteklosti in lepoto, nastalo v različnih obdobjih. Razvija se na več stopnjah, najprivlačnejša je tista, ki vodi na oglede umetnosti doma in v tujini.

Študijski krožek keramike                                                                                                    

»Velika vrednost krožka je v našem druženju in vodenju mentorice Bože Černe. To je za nas prava, kvalitetna šola, drugačna kot tista, ki smo jo bili vajeni in kjer smo morali dosegati neke standarde, bili za to ocenjeni. Tako zelo prihaja do izraza ustvarjalnost in posebnost vsake izmed nas, hkrati pa druga drugo opazujemo, sprejemamo pobude tudi druga od druge, se učimo in se bogatimo tudi skozi našo različnost in skupno aktivnost. Ko smo v skupini in delamo skupaj, je to še posebna motivacija za delo za vsako od nas. « 

 Kaligrafski študijski krožek

 »Namen kaligrafskega krožka je, da se naučimo lepe kaligrafske pisave in oblikovanja izbranega besedila, da lahko ob kakšni posebni priložnosti za prijatelje in znance malo lepše napišemo in oblikujemo voščilo, kakšno posebno sporočilo, misel ali pesem.« Lična pisava, izbrano oblika, globoka misel. Sodelujejo na številnih odmevnih samostojnih in skupinskih razstavah.

Potovanja v svet lepega

Nekajkrat letno obiskujejo gledališča, opero, balet, posebne razstave.