KUD Format

O društvu

Kulturno umetniško društvo Format deluje na področju performativnih umetnosti, sodobnega plesa, vizualnih in multimedijskih umetnosti, ohranjanja in promocije kulturne dediščine, literature, neformalnega izobraževanja ter organizacije glasbenih in drugih kulturnih dogodkov. Prizadeva si za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in kritičnega mišljenja na področju kulture.

Društvo Format deluje projektno,  interdisciplinarno in zagotavlja platformo, ki umetnikom in ljubiteljem kulture omogoča, da se povežejo, sodelujejo in predstavljajo svoja dela. Stremi k razvoju inovativnih projektov, ki združujejo različne umetniške prakse ter na ta način ustvarjajo nove dimenzije v dojemanju umetnosti in kulture.