Pevski sestavi

Mešani pevski zbor MAESTRAL Koper

O društvu

Mešani pevski zbor Maestral Koper deluje že 45 let.

Mešani pevski zbor MAESTRAL Koper je pričel je leta 1975 kot mešani pevski zbor Tomos, ki se je leta 1989 preimenoval v MePZ MAESTRAL Koper. V teh letih se je v zboru izmenjalo več kot 250 pevk in pevcev, pa tudi devet zborovodij. Trenutno zbor šteje 20 članov, vodi pa ga od leta .2003 zborovodja Danijel Puklavec.

 Ob 20.obletnici delovanja je zbor v samozaložbi posnel avdio kaseto z naslovom »PA SE SLIŠ'« in izdal brošuro o zboru, ob 25. obletnici pa kompaktno ploščo z naslovom »OD MORJA PESEM ZADONI«.

 Zbor poleg samostojnih nastopov sodeluje tudi z drugimi zbori, med drugim z združenimi Primorskimi zbori, nastopal je več let na Taboru zborov v Šentvidu pri Stični, nastopa na raznih revijah v Sloveniji, na občinski reviji v Kopru, na reviji Primorska poje, gostoval pa je tudi že v Italiji, na Češkem in na Madžarskem.