20. december 2021

POJMO RADOST

Avtorica fotografij: Izabella Krisia Levpold

Nastopajoči:

ŽePZ Pristan

ŽVS Deve, Oš Koper

ŽVS Korala Koper

Zborovodji: Eneja Baloh in Anton Baloh

Recitacija: bralni krožek Univerze za tretje življenjsko obdobje

Povezovalka: Nina Luša

Povezovalno besedilo: Edita Frančeškin