31. avgust 2021

Večeri na placu - Librisov poletni narečni večer

Prvi Večer na placu v Šmarjah z Librisovim poletnim narečnim večerom.